Voluntariat

IMG_0595.jpg– En la selecció dels voluntaris no discriminem per raons d’edat, formació, arrels, creences, tradicions o circumstàncies personals.

– Només un tret comú indispensable: la voluntat de resoldre situacions de vulnerabilitat, millorant de forma immediata la qualitat de vida de persones amb dificultats.

– Creiem que l’acció voluntària i desinteressada és font d’enriquiment humà i de satisfacció personal.

– Un equip vetlla per al compliment dels drets i deures del voluntari. Els drets dels nostres voluntaris van molt més enllà del que exigeix la normativa vigent.

– Amb la seva participació, a més de col·laborar en la realització d’activitats i en la seva avaluació, els hi oferim la participació en l’elaboració i gestió dels projectes i en les decisions i gestió de l’entitat ja sigui com a coordinadors de tasca, d’activitats o com a membres de la Junta Directiva.

– Actualment a Bona Voluntat hi ha més de 80 persones voluntàries treballant desinteressadament per als altres, amb una mitjana de 87.

– Al capdavant de totes les accions hi ha un voluntari amb la formació professional adient i necessària. Els voluntaris amb menys formació o temps donen suport a altres accions.

Si vols colaborar com a voluntari/a, pots trucar-nos o omplir el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu en breu. Gràcies!

Avís Legal

Les dades facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable l’associació BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ. La finalitat de la seva creació és l’administració de la documentació i de la informació referent als voluntaris de l’associació BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ en tots els seus projectes. Els destinataris de la informació són tots els serveis en els quals s’organitza l’associació BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ, així com també les institucions públiques i privades oportunes per a la realització de les finalitats l’associació BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ. Sobre aquest fitxer, vostè té els drets de consulta, rectificació i omissió que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre. Per exercir aquests drets, vostè es pot dirigir per escrit a: BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ Passeig de Montjuïc 70 baixos, 08004 Barcelona

Per la present AUTORITZO a l’associació BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ per a què tracti les meves dades de caràcter personal en l’àmbit de la institució, el dels seus serveis, ens col·laboradors i institucions annexes, així com també realitzi al cessió dels mateixos als estaments oficials públics i privats oportuns per a la realització de les seves atribucions en compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari (BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ), d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999 del 13 de desembre.