Acollida


foto-aliciaEl servei d’acollida de Bona Voluntat en Acció ofereix informació, orientació i assessorament a persones i famílies que es troben en situació de risc d’exclusió social. És la porta d’entrada a l’entitat o el coneixement de recursos bàsics de fora de l’àrea d’atenció (Districte Sants-Montjuïc i el barri de Sant Antoni).

Un cop fet el diagnòstic de la situació es crea un pla de treball, que té una durada aproximada de 6 mesos com a màxim, amb els recursos de l’entitat i el compromís de la persona. L’objectiu és acompanyar a la persona en el seu itinerari donant-li eines per augmentar les seves possibilitats (informació de recursos, coneixements, espai de recerca de feina, suport emocional…) per superar la situació de risc. Durant tot el procés de participació a l’entitat es realitzen seguiments personals i coordinacions entre els professionals interns, externs i els voluntaris per tal de millorar l’actuació envers la persona.img_1059

El treball en xarxa amb altres agents, serveis i recursos del barri  afavoreix l’atenció de la persona, i fa que tots treballin en una direcció: la inclusió. Es pot accedir a l’entitat demanant cita prèvia directament o mitjançant  una derivació per part dels Serveis Socials o altres entitats, on s’haurà de demanar igualment cita prèvia.