QUI SOM

L’entitat Bona Voluntat en Acció és una ONG de caràcter social que treballa a favor del Quart Món. Intenta erra­dicar la pobresa, la margi­nació i l’exclusió social per mitjà de programes de suport assistencial integral, tot fomentant l’esperit de solidaritat i el volun­tariat. Estem legalment cons­tituïts des del maig de 1997 i som una ONG independent, laica, sense ànim de lucre i basada en el voluntariat.

I aquest nom el vam pensar perquè amb “BONA VOLUNTAT” no n’hi havia prou, calia passar a “l’ACCIÓ” prenent part en la construcció d’un món més just i solidari.

Treballem i actuem al barri del Poble-sec de Barcelona, on fenòmens com l’atur o l’arribada de persones immigrades s’han donat amb força els darrers anys, i on l’envelliment de la població, la baixa renda per càpita o el mal estat dels habitatges són problemes quotidians.

Els nostres destinataris vénen derivats dels Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament, d’altres entitats o són persones que s’adrecen directament al nostre local. Totes les persones i famílies del barri i districte Sants-Montjuïc poden ser usuàries de la nostra entitat, si pateixen dificultats econòmiques, socials o personals. Cal tenir en compte que prioritzem la urgència d’actuació i els casos on hi ha implicats menors d’edat.

Atenem principalment persones en edat laboral que han perdut la feina o tenen feines precàries, donant suport a la reinserció sociolaboral. I per motius de proximitat també atenem a veïns del barri del Poble-sec o rodalia (Sant Antoni, Sants, Font de la Guatlla…). Fem seguiment de la seva evolució i es realitzen plans de sis mesos prorrogables de l’ajut  aquelles persones que lluiten pel seu futur però que no han pogut resoldre la situació.

I per a nosaltres, és molt importar el treball en xarxa. Col·laborem i actuem coordinadament amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona i els Centres d’Atenció Primària de la zona, a més de treballar en xarxa amb administracions públiques i diferents entitats com a eina d’eficàcia i millora, garantint un funcionament democràtic, transparent, plural i tolerant (Codi Ètic de les Associacions de Barcelona).