L’entitat

035Bona Voluntat en Acció és una ONG de caràcter social que treballa a favor del Quart Món. Intenta era­dicar la pobresa, la margi­nació i l’exclusió social per mitjà de programes de suport assistencial integral, tot fomentant l’esperit de solidaritat i el volun­tariat. El nostre objectiu és crear correctes relacions per a construir una societat més humana, justa i solidària. Estem legalment cons­tituïts des del maig de 1997 i som una ONG independent, laica, sense ànim de lucre i basada en el voluntariat.

Vam triar el Poble Sec degut a la creixent necessitat del barri i a la manca d’associacions d’ajut social treba­llant a la zona. En aquest entorn treballem per a la inclusió social i laboral de persones i famílies en situació de dificultat.

 IMG_1188.JPGLa tasca de l’entitat ha estat reconeguda de for­ma especial el mes de setembre de 2010 al ser declarada com a entitat d’Utilitat Pública, mitjançant la qual Bona Voluntat rep un prestigi extra, que s’afegeix al de la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona (2009) i a la signatura del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona (2003). A més a més, Bona Voluntat en Acció ha rebut altres distincions com el Premi Sants-Montjuïc (2003). el Premi ‘AXA de Todo Corazón’ (2011) i va ser el projecte escollit per la Marató per la Pobresa de TV3 (2012).